Obchodné podmienky(VOP)

Úvod INFORMÁCIEObchodné podmienky(VOP)

Základné informácie


Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.lacnetienenie.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 

Predávajúcim je: 

Steady Growth s.r.o.

Tovarnícka 1885/70

95501 Topoľčany

IČO: 54 325 889 DIČ: 2121630643

Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo 56323/N

Tel. +421 915 093 605, e-mail: lacnetienenie@gmail.com.

 

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

 

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.

 

Objednávka a uzavretie zmluvy


Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

Ceny tovaru


Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke https://www.lacnetienenie.sk/informacie/dodanie-tovaru/platba-a-dodanie-tovaru/ a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

 

Platba za tovar


Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke https://www.lacnetienenie.sk/informacie/dodanie-tovaru/platba-a-dodanie-tovaru/

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

 

Dodanie tovaru


Skladový sortiment dodávame do  5-7 dní, ak tovar nie je skladom platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Termín dodania potvrdíme mailom. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Copyright 2019 - 2022 © lacnetienenie.sk